Badania psychologiczne dla operatorów

Zamów badania operatorów Kęty

Są niezbędne jeśli chcemy stwierdzić, czy konkretna osoba jest wstanie podjąć pracę jako kierowca wózka lub innej maszyny. Mimo, że sporo kandydatów podchodzi do nich ze strachem, jeśli nie mamy zaburzeń psychicznych, ich zaliczenie nie może przyprawić nam większych problemów. Jak więc przebiegają badania operatorów pojazdów? Na co powinniśmy się przygotować?

Jak zaczynają się badania operatorów?

W pierwszej części badania kandydat wypełnia opracowany przez specjalistę formularz. Musi w nim rozwiązać zadania związane z zachowaniem w różnych, szczególnie ekstremalnych sytuacjach. Po przeczytaniu kwestionariusza kandydatastarającego się o uprawnienia, prowadzący będzie potrafił stwierdzić, jak sprawnie reaguje na nerwy oraz przetestować jego sprawność intelektualną lub zdolności społeczne. Zawartość kwestionariuszy jest zależna od tego, jaki zawód wykonuje starający się o uprawnienia. Pierwszy etap badania operatorów zwykle wywołuje duży niepokój, jednak jej przejście rzadko bywa niewykonalne.

Psychologiczne badania operatorów

Ostatnia część badania operatorów odbywa się z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanych aparatów. Poszczególne testy sprawdzają takie umiejętności jak refleks oraz podejmowanie decyzji w ekstremalnych przypadkach. Powinniśmy pamiętać, że niekiedy ten element badań może się nie odbyć. Tak się stanie, jeśli ubiegający się o uprawnienia w rozmowie przyzna się do gorszego samopoczucia albo test wykaże, że przed odwiedzeniem poradni wypił alkohol. Badanie może zostać wtedy odłożone na inny termin lub – jeśli przyczyną okaże się spożycie alkoholu – nawet odwołane.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]