Co to jest żywność ekologiczna?

Znajdź żywność eko.

Od prężnego rozwoju branży żywieniowej, który zaczął się w XX w., wyroby jedzone przez nas każdego dnia zaczęto często wypełniać różnorodnymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Lecz razem z dojrzewającą świadomością odbiorców odnośnie tego, co jedzą i jak może to oddziaływać na ich samopoczucie, ostatnio coraz częściej poszukują oni artykułów wykonanych z żywności ekologicznej.

Czym cechuje się żywność eko?

Żeby konkretny produkt dostępny w Polsce mógł nazywać się „eko”, musi sprostać wielu wymogom. Żywność eko i artykuły z niej wyprodukowane muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty nadawane przez wyznaczone do tego laboratoria. Kluczową jednakże właściwością spożywczych artykułów eko jest to, że wykorzystane do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa hodowano według głównych zasad rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie wykorzystywali chemicznych nawozów ani pestycydów mogących mieć negatywny oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, ale które także są zagrożeniem dla środowiska. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody gruntowe lub powodują zakwaszenie gleby, a opryski upraw silnymi pestycydami nieraz powodują np. obumieranie pożytecznych organizmów. Z kolei na skutek ekologicznej uprawy rośliny cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to oznacza, iż mniej tych substancji dostanie się do ciała ich konsumentów.

Zamawiasz przetwory ekologiczne? Sprawdzaj wnikliwie informacje na etykiecie

Żywność eko podlega nieprzerwanemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym też podczas przewozu i składowania. Co istotne, jeśli artykuł spełnia wymogi, jego wytwórca obok typowych informacji między innymi o masie netto, miejscu produkcji składników, wartościach odżywczych, terminie zdatności do spożycia i temperaturze przechowywania, musi dodatkowo bezwzględnie wskazać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej dany artykuł oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym jest kształt liścia ułożony z białych gwiazdek. Wypatrując ekologicznych przetworów należy zatem czytać wnikliwie etykiety wyrobów, a zamawiając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie sklepu informację o otrzymanych certyfikatach.

Kontakt z firmą:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]