Ważne badania psychologiczne operatorów

Badania operatorów Bielsko Biała - więcej informacji o tych usługach

Kiedy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zazwyczaj łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi się im poddać. Obowiązek taki przepisy nakładają również na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych urządzeń. Dlaczego istnieje taka konieczność i na czym badania tego rodzaju polegają?

Dlaczego badania operatorów są niezbędne?

Ustawa wyraźnie określa, które grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Co więcej, jeśli chodzi o warunki, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często zdarzają się wypadki, a większa część z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak skupienia czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i z tego powodu wykonywanie tego typu badań jest tak ważne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a ponadto poziom koncentracji, zdolność oceny odległości i prędkość reakcji. Istotna jest też przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, wykorzystywana jest także specjalna aparatura. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki są ważne, to jest to uzależnione głównie od wieku badanego. Przeważnie są to 3-4 lata, natomiast dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia – 1-2 lata.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]