Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Zdobądź więcej informacji

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia pracy lub studiów w naszym kraju.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu czy Białorusi. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]