Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Badania operatorów Bielsko Biała - usługi dostosowane do waszych potrzeb

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z długą i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują również zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy aparaturowe oraz testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz dokładność udzielanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w wypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także predyspozycje do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, widzenia przestrzennego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać jedynie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]