Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający z L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy lub czy informacje przedłożone przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać stosowną licencję przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, obywatelstwa któregoś z krajów należących UE i co najmniej średniego wykształcenia. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywa?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi kiedy mamy podejrzenie, że nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam również określić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.