Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Wejdź na https://tlumaczalnia.pl/ceny/, aby odnaleźć informacje o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na biznes z całego świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń wykonują multum uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Mimo, że online nietrudno znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz obowiązkowe, np. jeśli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza oszacować koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Okoliczności wpływające na ostateczną cenę tłumaczenia

Finalny koszt translacji dokumentu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańszy niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, niderlandzki) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie na pewno tańszy aniżeli translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematyka tekstu. Translacja dokumentów handlowych, referatów medycznych czy prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Wypada zaznaczyć, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo prawo jazdy lub dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu lub kopii, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli na ogół posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w przypadku konieczności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]