Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, istnieje ryzyko, iż z czasem mury będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć także niespodziewanie w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w rezultacie błędnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie oznacza od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się rozpocząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie czy łazienki pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej rezultatem przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury budynków lub gdy doszło do zalania na skutek powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już zadaniem dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania ścian

Zawodowcy, którzy posiadają obszerne doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od analizy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to podstawa do określenia najodpowiedniejszych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach pojawiają się zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się w górę – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, jakkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą ścian, która powstrzyma unoszenie się wody wzwyż. Kolejnym etapem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie ścian polega niekiedy odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a następnie naniesienie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W szeregu przypadków potrzebne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych części budynków, jak ściany żelbetowe, stropy żelbetowe i przepusty kabli.