Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają stwierdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają badania i co dokładnie sprawdzają? Jakie aparaty wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychologicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C+E. Do testów przystępują też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się też kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i praktyczna

Badanie psychologiczne składa się z dwóch części. Najpierw osoby badane przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania oraz cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która sprawdza głównie widzenie po zmroku, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, stereometr i równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]