Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

Zabezpieczenie fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity grzybów i pleśni z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu mieszkańców.

Kto przeprowadzi zabezpieczenie fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy zlecić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Wiedzą oni, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnej sytuacji. Wszak zastosowanie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo podtopień lub gleba jest na tyle spoista, że po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią stosuje się odmienne sposoby. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie izolacji fundamentów także wypada powierzyć profesjonalistom, bo częstym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.