Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ sprawdzisz, kto oferuje badania kierowców Bielsko Biała

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim badaniom. Są one konieczne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Zadaniem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż kontrolowane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, ale jeżeli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania co rok.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]