Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Automatyczna windykacja. Więcej informacji na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – regularne monitowanie dłużnika

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Choć termin ten wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się w stosunku do dłużnika stosowne działania dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy ta strategia windykacji nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wysyła taką samą liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w ustalonym czasie niewątpliwie się zwiększa. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może przygotować swoje harmonogramy czynności wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, określając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, pod warunkiem, że wspomniane powyżej kroki zadziałają, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]