Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Szybki bezpłatny generator not księgowych online

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych często przez lata dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością lub zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]