Schody zabiegowe, proste, spiralne – co mówią o nich polskie przepisy

Sprawdź, gdzie kupić schody spocznikowe, wejdź na https://www.oknostol.com.pl/schody/.

Schody wewnątrz domu powinny być nie tylko mocne i pięknie prezentujące się, ale także muszą być nade wszystko praktyczne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W czasie projektowania mieszkania dwupoziomowego bądź domu należy zatem uwzględnić bieżące przepisy regulujące to, jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać schody wewnętrzne.

Gdzie znaleźć bieżące normy dotyczące schodów wewnętrznych?

Bez znaczenia, czy według projektu mamy zaplanowane wewnętrzne schody z betonu, z drewna lub ze szkła, ich struktura musi spełniać wymienione w przepisach budowlanych warunkami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdują się instrukcje traktujące o tym, jak powinny wyglądać przepisowo wyprodukowane schody. W tym akcie prawnym podano dane o rozmiarach stopni i spoczników, maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości.

Rekomendowana wysokość i szerokość schodów – parametry

Jeżeli chcemy zbudować w domu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez każdego z domowników – również przez dzieci, osoby starsze czy osoby skarżące się na problemy z poruszaniem się. Zgodnie z wymienionym uprzednio Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Powinno się jednakże uwzględnić to, że najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości około 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależna jest od ich wysokości, a oblicza się ją według przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu też jest uregulowana w tym akcie prawnym – wynosi ona nie mniej niż 80 cm, jednak uważa się, iż łatwiejsze w użytkowaniu są schody o szerokości minimum 1 m. Szerokość spocznika, to znaczy platformy pomiędzy biegami, powinna z kolei mieć co najmniej 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaprojektowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak m.in. budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, a także mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów spiralnych, wachlarzowych i zabiegowych

Przepisy definiują dodatkowo wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których szczeble są w kształcie trapezów, przez co bieg tworzy łuk. Takie schody są wyjątkowo efektowne, a gdy będą dobrze zaprojektowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni powinna mieć co najmniej 25 cm – to zagwarantuje bezpieczne wchodzenie i schodzenie.

Akty prawne wyszczególniają również parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone (spiralne) i zabiegowe. Dla uściślenia – schody kręcone są konstruowane na planie kręgu. Tymczasem schody zabiegowe to schody, w których tor biegu się zmienia, jednak nie posiadają one spocznika. Jakie wymiary muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni winna mieć minimum 0,25 m i powinno się ją zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Podobne parametry należy zapewnić schodom kręconym, jednak w tym przypadku odległość liczy się od słupa będącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Kontakt z firmą:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]