Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Kup kontenery rolkowe na ekombud.pl

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i remontów, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z składowaniem oraz transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Kontakt z firmą:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]