Szkolenie RODO – poznaj wszystkie zmiany

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc między innymi klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o czasie przechowywania danych, celu ich przechowywania oraz prawie do ich przenoszenia. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączono także informacje genetyczne i biometryczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.